Kích thước hố thang máy – Thang máy gia đình

Thang máy gia đình là loại phương tiện vận chuyển phổ biến trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Trước khi mua thangmáy chúng ta cần biết được kích thước hố thang máy để xây dựng phù hợp với kiến trúc ngôi nhà và tải trọng mong muốn. Kích thước thang máy cần phải được xác định rõ ràng sao cho phù hợp nhất? Xác định kích thước hố thang máy gia đình như thế nào để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng

Bài viết ngày hôm nay thang máy Cibes xin chia sẻ tới các bạn một số kích thước hố thang máy gia đình. Cái này hoàn toàn có thể thay đổi theo thực tế khi các chủ đầu tư yêu cầu. Cùng theo dõi một số kích thước hố thang máy ở dưới đây nhé!

Xem thêm danh mục: Nội thất

Thang máy gia đình

Kích thước hố thang máy gia đình

Dưới đây là một số kích thước hố thang máy phổ biến, hãy cùng xem nhé!

Kích thước hố thang máy gia đình

Thang máy 300kg

1450 (rộng)x 1450 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1050 (rộng) x 850 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 650mm.
– Số người có thể tải: 4 người

Thang máy 350 kg

1500 (rộng)x 1500 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1100 (rộng) x 900 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 650mm.
– Số người có thể tải: 5 người

Thang máy 400 kg

1550 (rộng)x 1550 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1150 (rộng) x 1000 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 700mm.
– Số người có thể tải: 5 – 6 người

Thang máy 450 kg

1600 (rộng)x 1800 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1200 (rộng) x 1200 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 700mm.
– Số người có thể tải: 6 người

1700 (rộng)x 1700 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1300 (rộng) x 1100 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 750mm.
– Số người có thể tải: 6 người

Thang máy 500 kg

1800 (rộng)x 1600 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1400 (rộng) x 1000 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 800mm.
– Số người có thể tải: 7 người

Thang máy 550 kg

Trường hợp 1:
– Kích thước hố thang máy: 1700 (rộng)x 1900 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1300 (rộng) x 1300 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 750mm.
– Số người có thể tải: 8 người

Trường hợp 2:
– Kích thước hố thang máy: 1800 (rộng)x 1600 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1400 (rộng) x 1100 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 800mm.
– Số người có thể tải: 8 người.

Thang máy 630 kg

Trường hợp 1:
1600 (rộng)x 2000 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1200 (rộng) x 1400 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 700mm.
– Số người có thể tải: 9 người

Trường hợp 2:
– Kích thước hố thang máy: 1700 (rộng)x 1900 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1300 (rộng) x 1300 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 750mm.
– Số người có thể tải: 9 người

Trường hợp 3:
– Kích thước hố thang máy: 1800 (rộng)x 1800 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1400 (rộng) x 1200 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 800mm.
– Số người có thể tải: 9 người

Trường hợp 4:
– Kích thước hố thang máy: 1900 (rộng)x 1700 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1500 (rộng) x 1100 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 800mm.
– Số người có thể tải: 9 người

Thang máy 750 kg

Trường hợp 1:
– Kích thước hố thang máy: 1700 (rộng)x 2000 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1300 (rộng) x 1400 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 750mm.
– Số người có thể tải: 10 người

Trường hợp 2:
– Kích thước hố thang máy: 1800 (rộng)x 1900 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1400 (rộng) x 1300 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 800mm.
– Số người có thể tải: 10 người
Trường hợp 3:
– Kích thước hố thang máy: 1900 (rộng)x 1800 (sâu) mm.
– Kích thước cabin: 1500 (rộng) x 1200 (sâu) mm.
– Kích thước cửa: 800mm.
– Số người có thể tải: 10 người

Bài viết trên đây là toàn bộ chia sẻ của thang máy Cibes, mong rằng bài viết sẽ giúp ích nhiều cho quý đọc giả. Cảm ơn các bạn!

 

Leave a Reply