KHÁM PHÁ MỘT SỐ BỘ MÁY CỦA CHIẾC ĐỒNG HỒ CƠ KHÍ?

KHÁM PHÁM BỘ MÁY CỦA CHIẾC ĐỒNG HỒ CƠ

 

1. Tích lũy năng lượng cơ khí: Dây cót (mainspring)

2. Phân chia và truyền động: Hệ thống bánh răng (gearchain)

3. Chi thời gian và phân bố: Cơ cấu hồi (escapement)

4. Điều chỉnh: Bánh lắc (balance wheel) và dây tóc (spring)

Bộ tích lũy năng lượng- Dây cót (main spring):

Kết quả hình ảnh cho KHÁM PHÁ MỘT SỐ BỘ MÁY CỦA CHIẾC ĐỒNG HỒ CƠ KHÍ?

Một chiếc đồng hồ cơ khí cần có một nguồn năng lượng để cung cấp sự sống cho nó làm việc. Sức sống này được cung cấp nhờ có cơ cấu của đồng hồ từ dây cót, nó xoắn lại khi chiếc đồng hồ được lên giây. Dây cót chính được lắp ráp bên trong một chiếc hộp tang trống thình trụ nhỏ (barrel).

Dây cót (1) bản thân được cấu tạo từ một lá thép rất mềm và dài, được lên giây bằng một khóa vặn, cuốn lại xung quanh trục (2) của hộp tang trống và chứa năng lượng để chạy đồng hồ. Một khi được lên giây, dây tóc tự nhiên có xu hướng trở lại hình dạng ban đầu bằng cách nhả và do đó tạo ra năng lượng đưa đến các bộ phận của chiếc đồng hồ. Chiếc hộp tang trống có các bánh răng (3) và qua đó nó truyền năng lượng đến hế thống bánh răng của đồng hồ.

Phân chia và truyền động- Hệ thông bánh răng:

Hệ thống truyền động hay bánh răng truyền năng lượng được lưu trữ trong chiếc hộp tang trống đến bánh răng hồi (escape-wheel). Khi dây cót nhả, hộp tang trống quay và vận hành các bánh răng.

1. Bánh răng đầu tiên ngay sau hộp tang trống là bánh răng trung tâm. Như tên của nó đã đề cập, nó nằm ở tâm của bộ máy. Bánh răng nay quay hết một vòng trong thời gian 12 giờ và nó gắn chiếc kim giờ.

2. Bánh răng tiếp theo được gọi là bánh răng thứ ba là mộ bánh răng trung gian.

3. Bánh tiếp theo là bánh răng thứ tư. Bánh răng này có thể đặt ở chính giữa hoặc tại vị trí 6 giờ của đồng hồ. Nó hoàn thành một vòng quay trong thời gian 1 phút hoặc 60 giây do đó nó thường gắn chiếc kim giây. Ba bánh răng trên thường được làm bằng đồng thau.

4. Chiếc bánh răng cuối cùng là bánh răng hồi (pallet-wheel hoặc escape-wheel). Nó giải phóng năng lượng được truyền đến thông qua các bánh răng tới cần gạt mức (pallet-lever) theo những khoảng liên tiếp nhau. Chiếc bánh răng này rất khác với ba bánh kia. Nó được làm từ loại thép tốt có độ cứng cao và chịu đựng rung chấn khi chạm vào cần gạt ( trung bình 21.600 lần/ giờ có nghĩa là 518.000 lần một ngày đêm). Hình dạng cả các bánh răng cũng rất đặc biệt của nó là một trong những chi tiết phức tạp nhất của đồng hồ.

 

 

https://frederiqueconstantwatches.wordpress.com/2019/04/02/dong-ho-deo-tay-nam-day-da-thong-minh-cua-frederique-constant-horological-smartwatch-fc-285sdg5b6/

https://frederiqueconstantwatches.wordpress.com/2019/04/03/dong-ho-frederique-constant-slimline-fc-235m4s5-day-vai-mau-ghi-xam-tre-trung-nang-dong/

https://frederiqueconstantwatches.wordpress.com/2019/04/01/dong-ho-frederique-constant-classics-fc-225gt5b6-thiet-ke-don-gian-mat-so-den-tuyen-noi-bat-voi-van-guliche-sac-xao-va-tinh-te/

 

Phân chia thời gian – Cơ cấu hồi (Escapement):

Năng lượng được truyền một cách liên tục từ dây cót phải được chia thành các đơn vị thông thường để có thể đếm được thời gian. Cơ cấu hồi chuyển năng lượng nhận được thành các xung. Nếu cơ cấu này không xuất hiện, các bánh răng quay qúa nhanh và dây cót sẽ nhả hết năng lượng trong thời gian và giây.

Cơ câu hồi tạo thành liên kết từ cơ cấu điều chỉnh và phân bố xung đến bánh lắc. Cần gạt mức (1) nhận năng lượng được cung cấp ban đầu bởi dây cót thông qua các xung của bánh răng hồi (2). Cần gạt mức biến chuyển động tròn của bánh răng thành các chuyển động qua lại để vận hành lắc. Nó tạo thành một chuỗi chuyển động rời rạc tương ứng với âm thanh “tic và tắc” mà ta nghe thấy mỗi khi đồng hồ cơ hoạt động.

Leave a Reply