Giúp bạn hoàn thành hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Công ty hay doanh nghiệp đều cần phải có địa chỉ trụ sở chính vì đây là yếu tố cần thiết của mỗi doanh nghiệp. Vị trí được chọn lựa làm địa điểm trụ sở sẽ luôn diễn ra những hoạt động giữa hai bên và cả các cơ quan chức năng và cơ quan nhà nước. Các công ty có trụ sở chính tại đâu thì tại địa phương đó cơ quan thuế sẽ là cơ quan có nhiệm vụ phải thực hiện các sự quản lý các hoạt động của công ty đó. Có thể do một vài những lý do khác nhau dẫn đến công ty phải thay đổi địa chỉ chính của mình.

Làm thế nào để trở thành địa chỉ trụ sở chính công ty doanh nghiệp : Địa chỉ chính của một công ty phải đáp ứng được các điều kiện đưa được ra sau đây bởi không phải bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể trở thành địa chỉ chính.

– Với 5 cấp tương ứng thì địa chỉ công ty cần phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết nhất.

+ Cấp độ đầu là số nhà và đường phố hay thôn xóm hoặc thôn ấp.

+ Cấp độ thứ 2 là thông tin về xã hoặc phường hoặc thị trấn.

+ Cấp độ thứ 3 là thông tin về quận hoặc huyện hoặc thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.

+ Cấp độ thứ 4 là thông tin về tỉnh hay thành phố.

+ Cấp độ thứ 5 là thông tin về quốc gia.

– Chung cư không phải là địa điểm hợp lệ để đặt trụ sở tuy nhiên ở trong một vài trường hợp chung cư đó có mục đích cho thuê văn phòng và nhiệm vụ của các công ty là cần phải chứng minh được quyền sử dụng văn phòng qua các giấy tờ hợp đồng.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty bao gồm những gì : Ở phạm vi cấp huyện các thông tin quản lý thuế không bắt buộc phải thay đổi mà thông tin quản lý kinh doanh mới cần phải thay đổi. Chính vì thế mà các doanh nghiệp chỉ cần thông báo về việc thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp mình cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Để dễ dàng hiểu hơn về cách thực hiện chúng tôi xin cung cấp cho doanh nghiệp ví dụ dưới đây.

Cần các loại hồ sơ gì để thông báo về việc thay đổi trụ sở công ty?

Trước hết phải có giấy thông báo về việc chuyển địa chỉ trụ sở công ty.

– Tiếp nữa là cần có quyết định chủ sở hữu (công ty TNHH một thành viên) và biên bản họp Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) và biên bản họp Hội đồng quản trị (công ty cổ phần).

Từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 3 ngày sẽ được giải quyết. Tìm hiểu các trình tự cần phải làm như sau.

– Trước khi thay đổi trụ sở của doanh nghiệp ít nhất là 10 ngày thì các công ty đó phải nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh để làm thủ tục thay đổi.

– Hồ sơ sẽ được bộ phận tiếp nhận ghi nhận và hẹn trả kết quả.

Doanh nghiệp hay công ty đều có trụ sở chính bắt buộc vì đây là nơi quan trọng nhất. Vị trí được chọn lựa làm địa điểm trụ sở sẽ luôn diễn ra những hoạt động giữa hai bên và cả các cơ quan chức năng và cơ quan nhà nước. Cơ quan thuế tại địa phương mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ chịu trách nhiệm mọi hoạt động của doanh nghiệp đó.

>>> Xem thêm : thông báo thay đổi địa chỉ công ty với bhxh –  Quy định cần biết năm 2020 khi thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Leave a Reply